Telic Group Telic Group

Telic

Menú
  1. Informació legal i acceptació

Les presents disposicions regulen l’ús del Servei d’Inscripció en Ofertes d’Ocupació (d’ara endavant SIOE) que TELIC, S.A.U (d’ara endavant, la “Empresa”) posa a la disposició dels Candidats a Internet.

 

  1. Protecció de dades personals

o           Tractament de dades de caràcter personal

 

En compliment amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (‘LOPD’), li informem que les dades personals i informació que ens faciliti en emplenar qualsevol formulari electrònic disponible en el SIOE (‘Dades’), seran incorporats en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de l’Empresa. La finalitat del tractament de les Dades és donar curs a la seva sol·licitud.

 

o           Seguretat i vigilància

L’Empresa adopta els nivells de seguretat requerits pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament a cada moment. No obstant això l’anterior, la seguretat tècnica en un mitjà com a Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé l’Empresa posa tots els mitjans al seu abast per evitar aquestes actuacions.

 

o           Drets ARCO

El Candidat podrà exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició (‘Drets ARCO’) en els termes legalment previstos havent de dirigir una comunicació mitjançant correu postal a c/ Molí d’en Barri 7-9 08415 Bigues (Barcelona) o enviant un missatge de correu electrònic a la següent adreça: info@telic.es, indicant en tots dos casos el seu nom i cognoms.

 

  1. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del SIOE, entenent per aquests a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”), són propietat intel·lectual de l’Empresa o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits al Candidat cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos, excepte aquells que resultin estrictament necessaris per a l’ús del SIOE.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de l’Empresa o tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al SIOE atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

 

  1. Condicions d’ús del servei

El Candidat s’obliga a fer un ús correcte del SIOE de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. El Candidat respondrà de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Tota la informació que faciliti el Candidat a través dels formularis del SIOE haurà de ser veraç. A aquests efectes, el Candidat garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui. En tot cas serà el Candidat l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’Empresa o a tercers per la informació que faciliti.

  1. Legislació

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

Free WordPress Themes, Free Android Games